Pietrzyk, Paweł. 2018. “On Trace of ‘Józef Baka’. Baroque Inspirations in Detective Novel of Marek Krajewski”. Prace Literaturoznawcze, no. 2 (September). https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pl/article/view/1174.