Adamkowicz-Iglińska, Bożena. 2020. “The Birch Tree Motif in the Works of Juliusz Słowacki”. Prace Literaturoznawcze, no. 8 (December):33-44. https://doi.org/10.31648/10.31648/pl.5013.