Cieplińska, K. “Circularity of Human Fate in Jerzy Pietrkiewicz’s Novel Inner Circle”. Prace Literaturoznawcze, no. 2, Sept. 2018, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pl/article/view/1166.