(1)
Tarnowski, A. System Test2Drive W Badaniach kierowców: Relacje między teorią, Przepisami a Praktyką. PP 2021, 64, 71–81.