(1)
Gut, M.; Goraczewski, Łukasz; Finc, K.; Matulewski , J.; Walerzak-Więckowska, A.; Duch, W. Strategie Szacowania Miejsca Liczb Na Osi U Dzieci Z Dyskalkulią I Typowo rozwijających Się. PP 2021, 64, 39-66.