(1)
Kata, G.; Poleszak , W. Własności Psychometryczne Polskiej Wersji narzędzia Do Badania impulsywności U młodzieży – BIS-BRIEF. PP 2021, 64, 41-58.