(1)
Miciuk , Łukasz. Dyspozycyjne Motywy Autoewaluacyjne a akuratność Samowiedzy. PP 2021, 64, 59-72.