(1)
Rawińska, M.; Starzec-Proserpio, M. Terapia Psychoseksualna W ujęciu Interdyscyplinarnym. Studium Przypadku: Pacjentka Z Zaburzeniami lękowymi I Nadmiernym napięciem mięśni Dna Miednicy. PP 2022, 65, 41-53.