Tarnowski, A. (2021). System Test2Drive w badaniach kierowców: relacje między teorią, przepisami a praktyką. Przegląd Psychologiczny, 64(1), 71–81. https://doi.org/10.31648/pp.7322