Gut, M., Goraczewski, Łukasz, Finc, K., Matulewski , J., Walerzak-Więckowska, A., & Duch, W. (2021). Strategie szacowania miejsca liczb na osi u dzieci z dyskalkulią i typowo rozwijających się. Przegląd Psychologiczny, 64(3), 39–66. https://doi.org/10.31648/pp.7353