Miciuk , Łukasz. (2021). Dyspozycyjne motywy autoewaluacyjne a akuratność samowiedzy. Przegląd Psychologiczny, 64(4), 59–72. https://doi.org/10.31648/pp.7357