Kozioł, A., & Błońska, K. (2021). Dieta wegetariańska i jej związki z cechami osobowości u kobiet . Przegląd Psychologiczny, 64(4), 73–82. https://doi.org/10.31648/pp.7358