Tarnowski, Adam. 2021. „System Test2Drive W Badaniach kierowców: Relacje między teorią, Przepisami a Praktyką”. Przegląd Psychologiczny 64 (1):71–81. https://doi.org/10.31648/pp.7322.