Gut, Małgorzata, Łukasz Goraczewski, Karolina Finc, Jacek Matulewski, Anna Walerzak-Więckowska, i Włodzisław Duch. 2021. „Strategie Szacowania Miejsca Liczb Na Osi U Dzieci Z Dyskalkulią I Typowo rozwijających Się”. Przegląd Psychologiczny 64 (3):39-66. https://doi.org/10.31648/pp.7353.