Kata, Grzegorz, i Wiesław Poleszak. 2021. „Własności Psychometryczne Polskiej Wersji narzędzia Do Badania impulsywności U młodzieży – BIS-BRIEF”. Przegląd Psychologiczny 64 (4):41-58. https://doi.org/10.31648/pp.7356.