Miciuk , Łukasz. 2021. „Dyspozycyjne Motywy Autoewaluacyjne a akuratność Samowiedzy”. Przegląd Psychologiczny 64 (4):59-72. https://doi.org/10.31648/pp.7357.