Tarnowski, A. (2021) „System Test2Drive w badaniach kierowców: relacje między teorią, przepisami a praktyką”, Przegląd Psychologiczny, 64(1), s. 71–81. doi: 10.31648/pp.7322.