Strojny, P. (2021) „Realne potrzeby twórców wirtualnej rzeczywistości: doświadczenia z pracy badawczej w ramach spółki z branży gamedev”, Przegląd Psychologiczny, 64(2), s. 73–85. doi: 10.31648/pp.7327.