Żmuda, A., Sękowski, A. . i Szymczak, I. (2021) „Potrzeba poznania a inteligencja emocjonalna u osób z wysokimi osiągnięciami edukacyjnymi”, Przegląd Psychologiczny, 64(3), s. 67–80. doi: 10.31648/pp.7331.