Gut, M., Goraczewski, Łukasz, Finc, K., Matulewski , J., Walerzak-Więckowska, A. i Duch, W. (2021) „Strategie szacowania miejsca liczb na osi u dzieci z dyskalkulią i typowo rozwijających się”, Przegląd Psychologiczny, 64(3), s. 39–66. doi: 10.31648/pp.7353.