Miciuk , Łukasz (2021) „ Dyspozycyjne motywy autoewaluacyjne a akuratność samowiedzy”, Przegląd Psychologiczny, 64(4), s. 59–72. doi: 10.31648/pp.7357.