[1]
A. Tarnowski, „System Test2Drive w badaniach kierowców: relacje między teorią, przepisami a praktyką”, PP, t. 64, nr 1, s. 71–81, grudz. 2021.