[1]
P. Strojny, „Realne potrzeby twórców wirtualnej rzeczywistości: doświadczenia z pracy badawczej w ramach spółki z branży gamedev”, PP, t. 64, nr 2, s. 73–85, grudz. 2021.