[1]
M. Gut, Łukasz Goraczewski, K. Finc, J. Matulewski, A. Walerzak-Więckowska, i W. Duch, „Strategie szacowania miejsca liczb na osi u dzieci z dyskalkulią i typowo rozwijających się”, PP, t. 64, nr 3, s. 39–66, grudz. 2021.