[1]
Łukasz Miciuk, „ Dyspozycyjne motywy autoewaluacyjne a akuratność samowiedzy”, PP, t. 64, nr 4, s. 59–72, grudz. 2021.