Tarnowski, Adam. „System Test2Drive W Badaniach kierowców: Relacje między teorią, Przepisami a Praktyką”. Przegląd Psychologiczny 64, no. 1 (grudzień 22, 2021): 71–81. Udostępniono marzec 29, 2023. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/article/view/7322.