https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Przegląd Psychologiczny: Ogłoszenia 2024-03-01T08:42:18+00:00 Open Journal Systems <p>"Przegląd Psychologiczny" jest organem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od roku 2017 jest wydawany w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. W związku z tym istnieje możliwość nadsyłania tekstów również w języku angielskim.</p> <p>Od roku 1999 do 2020 współwydawcami Przeglądu Psychologicznego byli Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od roku 2021 współwydawcami Czasopisma są Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.</p> <p>ISSN: 0048-5675</p> <p>Czasopismu przypisano <strong>40 punktów</strong> </p> <p><strong>Procedowanie zgłoszonych prac:</strong></p> <p>Średni czas od zgłoszenia tekstu do pierwszej decyzji: 14 dni</p> <p>Średni czas recenzji: 30 dni</p> <p>Średni czas od akceptacji tekstu do jego publikacji: 120 dni</p> <p>Współczynnik odrzuceń w 2022 roku: 45,5%</p> <p><strong>Opłaty:</strong></p> <p>Redakcja czasopisma informuje, ze <strong>nie pobiera</strong> opłat za zgłoszenie artykułu, prace redakcyjne nad tekstem oraz publikację w czasopiśmie. Dla Czytelników dostęp do publikowanych artykułów jest darmowy.</p> <p>Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).</p> https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/announcement/view/30 XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa - JAKOŚĆ ŻYCIA W PRACY I POZA NIĄ "I CO Z TYM SZCZĘŚCIEM?" 2024-03-01T08:42:18+00:00 Przegląd Psychologiczny <p><img src="https://czasopisma.uwm.edu.pl/public/site/images/admin/baner.png" alt="" width="1536" height="584" /></p> <p>Szanowni Państwo polecamy Państwa uwadze wydarzenie naukowe organizowane przez Uniwersytet Opolski.</p> <p>Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na XI Ogólnopolską Konferencję Naukową JAKOŚĆ ŻYCIA W PRACY I POZA NIĄ "I CO Z TYM SZCZĘŚCIEM?", która odbędzie się w Opolu w dniach 10-11 czerwca 2024 roku.</p> <p>Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami: <a href="https://czasopisma.uwm.edu.pl/pliki/pp/konferencja.pdf">INFORMACJE</a></p> <p>Kontakt:</p> <p>Komitet organizacyjny: <a href="mailto:psychologia-konferencja@uni.opole.pl">psychologia-konferencja@uni.opole.pl</a></p> <p>Przewodniczy komitetu organizacyjnego: <a href="mailto:jakub.filipkowski@uni.opole.pl">jakub.filipkowski@uni.opole.pl</a></p> <p>Strona konferencji: <a href="http://psychologia.uni.opole.pl/11okn">http://psychologia.uni.opole.pl/11okn</a></p> 2024-03-01T08:42:18+00:00 https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/announcement/view/27 Konferencja Naukowo - Dydaktyczna „Komunikacja językowa i diagnoza psychologiczna – barwne konteksty, owocne perspektywy” (10.10.2023) 2023-09-18T08:09:48+00:00 Przegląd Psychologiczny <p>Szanowni Państwo,<br />serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo - Dydaktycznej<br />„Komunikacja językowa i diagnoza psychologiczna – barwne konteksty, owocne perspektywy”<br />połączonej z Jubileuszem 40-lecia pracy naukowej Pani Profesor dr hab. Grażyny Krasowicz-Kupis.</p> <p>Uroczyste rozpoczęcie wydarzenia o godz. 10.00 w Auli Instytutu Psychologii UMCS - ul. Głęboka 45 w Lublinie.</p> <p>Udział w konferencji dla uczestników – jest bezpłatny.</p> <p>Konferencja uzyskała Patronat Honorowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.</p> <p>Zachęcamy do zapoznania się z <a href="https://czasopisma.uwm.edu.pl/pliki/pp/program.jpg">programem wydarzenia</a>!</p> <p><img src="https://czasopisma.uwm.edu.pl/pliki/pp/program_m.jpg" alt="konferencja" /></p> 2023-09-18T08:09:48+00:00 https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/announcement/view/26 Zaproszenie na konferencję psychologiczną "Rodzice i dzieci w obliczu epidemii lęku" 2023-09-06T10:17:53+00:00 Przegląd Psychologiczny <p>Szanowni Państwo,</p> <p>zapraszamy na konferencję psychologiczną "Rodzice i dzieci w obliczu epidemii lęku", która odbędzie się 30 września 2023 roku (sobota) w Centrum Konferencyjnym WEST GATE, Aleje Jerozolimskie 92 w Warszawie.</p> <p><a href="https://konferencja2023.ctm.org.pl/">https://konferencja2023.ctm.org.pl/</a></p> <p>Organizatorem konferencji jest CTM Centrum Terapii, a jej oficjalnym patronem są Charaktery.</p> <p>Wydarzenie odbywa się stacjonarnie, natomiast przewidziana jest również transmisja online na żywo.</p> <p>Podczas konferencji będzie można wysłuchać wystąpień zaproszonych prelegentów, odbędą się panele dyskusyjne oraz warsztaty.</p> <p>Liczba miejsc na wydarzenie jest ograniczona.</p> <p>Serdecznie zachęcamy do udziału!</p> <p> </p> <p> </p> 2023-09-06T10:17:53+00:00 https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/announcement/view/25 Kalendarz publikacyjny na rok 2024 2023-07-11T07:45:25+00:00 Przegląd Psychologiczny <p>Szanowni Państwo,</p> <p>serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem publikacyjnym na rok 2024 w czasopiśmie Przegląd Psychologiczny! Zachęcamy do współpracy i zgłaszania tekstów.</p> <p> </p> <p><strong>PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY - KALENDARZ PUBLIKACYJNY 2024</strong></p> <p><em><strong>Numer 67 (1) Neuropsychologia kliniczna - nowe trendy w badaniach i praktyce</strong></em></p> <p>Termin zgłoszeń publikacji: 30 września 2023</p> <p>Planowane wydanie: 31 marca 2024</p> <p> </p> <p><em><strong>Numer 67 (2): numer otwarty</strong></em></p> <p>Termin zgłoszeń publikacji: 31 grudnia 2023</p> <p>Planowane wydanie: 30 czerwca 2024</p> <p> </p> <p><em><strong>Numer 67 (3) planowany jako tematyczny: w trakcie przygotowania – zapraszamy stowarzyszenia lub inicjatywy badawcze/konferencyjne do zgłaszania propozycji</strong></em></p> <p>Termin: 30 września 2024</p> <p>Decyzja Komitetu redakcyjnego i informacja: 30 listopada 2024</p> <p> </p> <p><em><strong>Numer 67 (4): numer otwarty</strong></em></p> <p>Termin zgłoszeń publikacji: 30 września 2024</p> <p>Planowane wydanie: 31 grudnia 2024</p> 2023-07-11T07:45:25+00:00 https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/announcement/view/24 Przegląd Psychologiczny - kalendarz publikacyjny na rok 2023 2023-03-06T12:37:05+00:00 Przegląd Psychologiczny 2023-03-06T12:37:05+00:00 https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/announcement/view/23 Numer tematyczny 67(1) 2024 - Neuropsychologia kliniczna - nowe trendy w badaniach i praktyce 2022-11-16T21:47:41+00:00 Przegląd Psychologiczny <div class="node__content"> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__items"> <div class="field__item even"> <p>Szanowni Państwo,</p> <p>Zapraszamy do zgłaszania abstraktów do numeru tematycznego Przeglądu Psychologicznego dedykowanego zagadnieniom z zakresu neuropsychologii klinicznej (<a href="https://przegladpsychologiczny.uwm.edu.pl/sites/default/files/u80/przeglad_psychologiczny_-_numer_tematyczny_671_2024.pdf">Ogłoszenie</a>).</p> <p>Rozwój współczesnej neuropsychologii cechuje się integracją różnych zagadnień stanowiących dotychczas domenę innych dziedzin i dyscyplin nauki – głównie psychologii, neurologii i psychiatrii. Tym, co łączy różne kierunki badań czy terminy (neurologia behawioralna, neuropsychologia kliniczna, poznawcza, neuropsychologia międzykulturowa) jest analizowanie relacji ośrodkowy układ nerwowy – zachowanie w toku życia. Wprowadzenie technik neuroobrazowania, badania nad ludzkim genomem, rozwój teorii odnoszących się do procesów psychicznych, studia przypadków a także badania o charakterze evidence-based znacząco wpłynęły na postępy w diagnozowaniu neuropsychologicznym i rehabilitacji neuropsychologicznej (Bilder, 2011).</p> <p>Dowodami na to, jak bardzo współczesna wiedza o relacjach mózg-zachowanie zmienia naszą profesjonalną aktywność, są: badania nad mechanizmem oddziaływania schorzeń somatycznych na funkcjonowanie poznawcze (np. w przebiegu nadciśnienia tętniczego, wirusa HIV czy COVID-19) (Ferrando i in., 2022); badania mózgowych mechanizmów objawów psychopatologicznych (m. in. zaburzeń afektywnych, schizofrenii, uzależnień, i wielu innych) (Luvsannyam i in., 2022), a z drugiej strony – nad rozwojem metod rehabilitacji neuropsychologicznej (wirtualna rzeczywistość, metody wspomaganej komputerowo rehabilitacji funkcji poznawczych) oraz nad integracją neuropsychologii i różnorodnych podejść terapeutycznych w procesie szeroko rozumianej pomocy psychologicznej dla osób z dysfunkcjami mózgowymi oraz systemu rodzinnego (Exner, 2022; Yeates, Ashworth, 2019). Inny obszar badań dotyczy neuropsychologii kulturowej (cross-cultural neuropsychology) (Franzen i in., 2022) to jest oceny, czy i w jaki sposób kultura wpływa na funkcjonowanie poznawcze oraz, czy i w jaki sposób jest to powiązane z funkcjonowaniem mózgu. Czy jesteśmy przygotowani do procesu diagnozowania i udzielania pomocy psychologicznej osobom wywodzącym się z innych kultur oraz w obliczu przenikania się kultur (Nelson i Pontón, 2007)? W obliczu podwójnego starzenia się społeczeństw czyli zwiększenia się liczby osób najstarszych wśród seniorów istotny staje się problem relacji między rezerwą poznawczą czyli zebranymi w trakcie życia zasobami, które mogłyby sprzyjać satysfakcjonującemu starzeniu się i/lub odraczać psychopatologię w późnym okresie życia (Nogueira i in., 2022). W tym kontekście warto spojrzeć na neuropsychologię jako na taki obszar wiedzy, który może mieć zastosowanie w profilaktyce i prewencji poprzez wskazywanie modyfikowalnych czynników ryzyka rozwoju zaburzeń poznawczych, sposobów wspomagania kondycji poznawczej czy modyfikowania środowiska osoby z patologią OUN (Randolph, 2013).</p> <p>Mamy nadzieję, że udało się nam Państwa zaprosić do współtworzenia tego tomu – serdecznie zapraszamy do zgłaszania artykułów ukazujących efekty przede wszystkich badań własnych.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Terminy</span></strong>: </p> <ul> <li>abstrakty (do 500 słów) do końca kwietnia 2023 na adres (<a href="mailto:ewa.zawadzka@mail.umcs.pl">ewa.zawadzka@mail.umcs.pl</a>)</li> <li>zaproszenie do nadsyłania pełnych tekstów: do końca maja 2023</li> <li>nadsyłanie pełnych tekstów: do końca września 2023</li> </ul> </div> </div> </div> </div> 2022-11-16T21:47:41+00:00 https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/announcement/view/21 Wydłużenie terminu naboru tekstów na rok 2022 2022-08-29T11:28:41+00:00 Przegląd Psychologiczny <p>Szanowni Państwo,</p> <p>ze względu na liczne prośby od osób zainteresowanych publikacją w czasopiśmie Przegląd Psychologiczny, wydłużony zostaje termin naboru tekstów do numerów na rok 2022. Obowiązujący nowy termin to <strong>30.09.2022</strong>.</p> <p>Zachęcamy do zapoznania się z Wytycznymi dla Autorów, a w razie pytań służymy pomocą (przegladpsychologiczny@uwm.edu.pl).</p> <p>Serdecznie zapraszamy do współpracy!</p> <p> </p> 2022-08-29T11:28:41+00:00 https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/announcement/view/20 Zaproszenie do zgłaszania propozycji tekstów do numeru tematycznego na 2023 rok "Kryzys wiarygodności w psychologii – przyczyny, przejawy, rozwiązania" 2022-05-31T19:10:55+00:00 Przegląd Psychologiczny <p>Szanowni Państwo,<br />Ostatnie lata to okres burzliwych dyskusji i zmian w naszej dyscyplinie. Badacze wskazują na problemy badań psychologicznych: przede wszystkim związane z replikowalnością wyników (Ioannidis, 2005; Open Science Collaboration, 2015), ale też z pomiarem (Flake, Fried, 2020), generalizowalnością (Yorkoni, 2020), teorią (Eronen, Bringmann, 2021; Oberauer, Lewandowsky, 2019) i in. Doprowadziło to do podważenia wiarygodności badań i ogłoszenia stanu kryzysu. Zaowocowało też propozycjami w zakresie metodologii, statystyki i metateorii. Przegląd Psychologiczny pragnie włączyć się w dyskusję dotyczącą kryzysu wiarygodności poświęcając temu zagadnieniu osobny numer tematyczny. Będzie on zawierał teksty z zakresu filozofii nauki, metapsychologii, psychometrii, i in. odnoszące się do przyczyn i przejawów kryzysu oraz zawierające propozycje rozwiązań. Obok artykułów teoretycznych, zachęcamy do nadsyłania opracowań zorientowanych praktycznie, np. propozycji dobrych praktyk badawczych sprzyjających podniesieniu naukowej wiarygodności psychologii.</p> <p> Przykładowe pytania, które mogą zainspirować autorów zgłoszeń:</p> <ul> <li>Czy większość wyników badań w psychologii jest fałszywa (Ioannidis, 2005)? Dlaczego tak trudno jest je zreplikować?</li> <li>Czy rzeczywiście testowanie hipotez zerowych, to bezmyślny rytuał (Gigerenzer, 2004) i jedna z najgorszych rzeczy, które przydarzyły się psychologii (Meehl, 1978)?</li> <li>Jakie są powody i konsekwencje popularności niekonsekwentnej hybrydy podejść Fishera i Neymana-Pearsona?</li> <li>Czy zamiast rezygnować z wartości <em>p </em>wystarczy używać ich poprawnie (Lakens, 2021)?</li> <li>Czy stosowanie przedziałów ufności to właściwa odpowiedź na ograniczenia NHST (Cumming, 2017)?</li> <li>Czy formułowanie hipotez po poznaniu wyników (<em>HARKing</em>, Kerr, 1998) to nadużycie, czy nieunikniona konsekwencja hipotetyczno-dedukcyjnego modelu nauki i preferowania badań konfirmacyjnych?</li> <li>Jakie problemy może rozwiązać prerejestracja, a jakich nie (Szollosi i in., 2019)?</li> <li>Czy potrzebujemy bardziej szczegółowych opisów badanych zjawisk (Rozin, 2001), badań eksploracyjnych i formułowania hipotez poprzez abdukcje (Borsboom, van der Maas i in., 2021)?</li> <li>Jakie możliwości niesie wnioskowanie przyczynowe (Pearl, 2021), odkrycie skierowanych grafów acyklicznych (<em>Directed Acyclic Graphs</em>) i czy faktycznie powinniśmy zacząć mówić o przyczynowości w badaniach obserwacyjnych (Hernan, 2018)?</li> <li>Jak wykorzystać modelowanie agentowe (<em>Agent-Based Modeling</em>) w prowadzeniu badań i tworzeniu teorii psychologicznych (Smaldino i in., 2015)?</li> <li>Gdzie i jak w psychologii można zastosować analizy sieciowe (Borsboom, Deserno i in., 2021)?</li> <li>Jakie możliwości otwiera dostępność bezprecedensowo wielkich zbiorów danych (<em>big data</em>) zarówno między- jak wewnątrz-osobowych (<em>Intensive Longitudinal Data</em>)?</li> <li>Jak tworzyć lepsze teorie psychologiczne (Borsboom, van der Maas i in., 2021; Smaldino, 2020; van Rooij, Baggio, 2021)?</li> </ul> <p>Terminy:<br />- abstrakty (do 500 słów) do 30 czerwca 2022 na adres e-mail redaktora: <a href="mailto:a.bialek@uj.edu.pl"><strong>a.bialek@uj.edu.pl</strong></a> <br />- zaproszenie do nadesłania pełnych tekstów: 12 lipca 2022<br />- nadesłanie pełnych tekstów: 15 października 2022</p> <p>Szczegółowe informacje zawarte zostały w poniższym ogłoszeniu:</p> <p><span class="markedContent"><span class="markedContent"><span dir="ltr" style="left: 28.4781px; top: 546.897px; font-size: 15.663px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.910229);" role="presentation"><a href="https://przegladpsychologiczny.uwm.edu.pl/sites/default/files/u80/przeglad_psychologiczny_-_numer_tematyczny_kryzys_wiarygodnosci_w_psychologii.pdf">Zgłaszanie propozycji do numeru tematycznego 2023</a></span></span></span></p> 2022-05-31T19:10:55+00:00 https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/announcement/view/19 Nabór tekstów do numerów czasopisma w roku 2022 2022-03-20T12:04:54+00:00 Przegląd Psychologiczny <div class="node__content"> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__items"> <div class="field__item even"> <p>Zapraszamy do przesyłania tekstów do publikacji w numerach na rok <strong>2022</strong>.</p> <p>Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem platformy online czasopisma: <a href="https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/about/submissions">https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/about/submissions</a></p> <p>Czasopismo wydaje <strong>4</strong> numery w roku.</p> <p><strong>Teksty są procedowane w trybie ciągłym</strong>, jednak ostateczny termin przyjmowania manuskryptów na rok bieżący upływa w <span style="text-decoration: underline;"><strong>dniu 31 sierpnia 2022 roku</strong>. </span></p> <p>Teksty nadesłane po tym terminie będą procedowane do numerów w roku 2023.</p> </div> </div> </div> </div> 2022-03-20T12:04:54+00:00