Przegląd Psychologiczny: Ogłoszenia https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp <p>"Przegląd Psychologiczny" jest organem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od roku 2017 jest wydawany w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. W związku z tym istnieje możliwość nadsyłania tekstów również w języku angielskim.</p> <p>Od roku 1999 do 2020 współwydawcami Przeglądu Psychologicznego byli Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od roku 2021 współwydawcami Czasopisma są Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.</p> <p>ISSN: 0048-5675</p> <p>Czasopismu przypisano 40 punktów (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r.).</p> <p>Redakcja czasopisma informuje, ze nie pobiera opłat za zgłoszenie artykułu, prace redakcyjne nad tekstem oraz publikację w czasopiśmie.</p> <p>Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).</p> pl-PL Wed, 06 Oct 2021 16:08:12 +0000 OJS 3.3.0.6 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60