[1]
Dąbrowski, P. 2019. Rozstrzyganie spraw o udzielenie ochrony międzynarodowej obywatelom Ukrainy w świetle koncepcji alternatywy ochrony wewnętrznej w kraju pochodzenia. Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego. 9 (kwi. 2019), 59–78. DOI:https://doi.org/10.31648/prpc.3704.