[1]
Jankowska, P. 2019. Wybrane aspekty procedur prawnych, których podmiotem może być małoletni cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski bez opieki. Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego. 9 (kwi. 2019), 91–109. DOI:https://doi.org/10.31648/prpc.3750.