[1]
Kazimierczuk, M. 2019. Ograniczenie wolności i praw człowieka podczas stanu wyjątkowego w polskim prawodawstwie. Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego. 9 (kwi. 2019), 111–124. DOI:https://doi.org/10.31648/prpc.3753.