[1]
Kozłowski, K. 2019. Prawo do opieki dyplomatycznej i konsularnej – przyczynek do rozważań w świetle standardu międzynarodowego. Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego. 9 (kwi. 2019), 143–162. DOI:https://doi.org/10.31648/prpc.3763.