[1]
Morawska, E.H. 2019. Środki tymczasowe w stanach nadzwyczajnych. Uwagi na tle sprawy Gruzja v. Federacja Rosyjska przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego. 9 (kwi. 2019), 181–204. DOI:https://doi.org/10.31648/prpc.3769.