[1]
Szubska, M. 2019. Geneza i znaczenie dla unijnego porządku prawnego Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego. 9 (kwi. 2019), 205–219. DOI:https://doi.org/10.31648/prpc.3778.