(1)
Andrzejczak-Świątek, M. Prawno-międzynarodowe Aspekty Stosowania Klauzuli Derogacyjnej W amerykańskim Systemie Ochrony Praw człowieka, Ze szczególnym uwzględnieniem Problematyki Derogacji Praw Dziecka. prpc 2019, 5-20.