(1)
Baranowska, G. Osoby Zaginione W Kosowie a ONZ – rozważania Na Tle działalności Komisji Doradczej Ds. Praw Człowieka. prpc 2019.