(1)
Dąbrowski, P. Rozstrzyganie Spraw O Udzielenie Ochrony międzynarodowej Obywatelom Ukrainy W świetle Koncepcji Alternatywy Ochrony wewnętrznej W Kraju Pochodzenia. prpc 2019, 59-78.