(1)
Jankowska, P. Wybrane Aspekty Procedur Prawnych, których Podmiotem może Być małoletni Cudzoziemiec przebywający Na Terytorium Polski Bez Opieki. prpc 2019, 91-109.