(1)
Kozłowski, K. Prawo Do Opieki Dyplomatycznej I Konsularnej – Przyczynek Do rozważań W świetle Standardu międzynarodowego. prpc 2019, 143-162.