(1)
Matusiak-Frącczak, M. Wybrane Zagadnienia dotyczące Zwalczania Terroryzmu W kontekście Prawa Do Rzetelnego Procesu. prpc 2019, 163-179.