(1)
Morawska, E. H. Środki Tymczasowe W Stanach Nadzwyczajnych. Uwagi Na Tle Sprawy Gruzja V. Federacja Rosyjska Przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. prpc 2019, 181-204.