(1)
Szubska, M. Geneza I Znaczenie Dla Unijnego porzÄ…dku Prawnego Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. prpc 2019, 205-219.