Andrzejczak-Świątek, M. (2019). Prawno-międzynarodowe aspekty stosowania klauzuli derogacyjnej w amerykańskim systemie ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki derogacji praw dziecka. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, (9), 5–20. https://doi.org/10.31648/prpc.3696