Baranowska, G. (2019). Osoby zaginione w Kosowie a ONZ – rozważania na tle działalności Komisji Doradczej ds. Praw Człowieka. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, (9). https://doi.org/10.31648/prpc.3697