Dąbrowski, P. (2019). Rozstrzyganie spraw o udzielenie ochrony międzynarodowej obywatelom Ukrainy w świetle koncepcji alternatywy ochrony wewnętrznej w kraju pochodzenia. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, (9), 59–78. https://doi.org/10.31648/prpc.3704