Jankowska, P. (2019). Wybrane aspekty procedur prawnych, których podmiotem może być małoletni cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski bez opieki. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, (9), 91–109. https://doi.org/10.31648/prpc.3750