Kazimierczuk, M. (2019). Ograniczenie wolności i praw człowieka podczas stanu wyjątkowego w polskim prawodawstwie. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, (9), 111–124. https://doi.org/10.31648/prpc.3753