Kleczkowska, A. (2019). Zbrojni aktorzy niepaństwowi i prawa człowieka – władza bez odpowiedzialności?. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, (9), 125–142. https://doi.org/10.31648/prpc.3758