Kozłowski, K. (2019). Prawo do opieki dyplomatycznej i konsularnej – przyczynek do rozważań w świetle standardu międzynarodowego. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, (9), 143–162. https://doi.org/10.31648/prpc.3763