Matusiak-Frącczak, M. (2019). Wybrane zagadnienia dotyczące zwalczania terroryzmu w kontekście prawa do rzetelnego procesu. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, (9), 163–179. https://doi.org/10.31648/prpc.3766